Zasláním tohoto formuláře

  • potvrzujete správnost veškerých výše uvedených údajů, které budou rozhodující při výběrovém procesu
  • potvrzujete, že uvedené údaje jsou pravdivé
  • berete v potaz, že nepravdivé nebo nepřesné údaje budou důvodem k vyřazení Vaší žádosti z výběrového procesu

Výsledek výběrového procesu se dozvíte během dvou pracovních dnů.

Výběrový Formulář

Nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání